Witold Modzelewski

Działalność przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe w aspekcie zmian Kodeksu Karnego i Karnego Skarbowego Cykl konferencji i konsultacji ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych

Serdecznie zapraszam

Podpis

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Witold Modzelewski

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji: „Działalność przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe w aspekcie zmian Kodeksu Karnego i Karnego Skarbowego ”.

Aby ułatwić Państwu zmierzenie się z restrykcyjną polityką fiskalną Państwa w 2017 r., która zmienia całkowicie hierarchię problemów podatkowych i rodzi ryzyko odpowiedzi karnej za rozliczenia podatkowe, Instytut Studiów Podatkowych zaprasza na Konferencję, podczas której scharakteryzujemy występujące zagrożenia i pokażemy sposoby ochrony zarządów i księgowych firm przed tymi ryzykami.

Konferencja organizowana jest w otwartej formule z możliwością skorzystania z konsultacji renomowanych ekspertów Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych oraz zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w codziennej pracy księgowych przygotowanymi przez Partnerów: Wydawnictwo C.H.Beck, Infor PL, Sage i Risk – Partner

Weź udział w Konferencji i zyskaj:

 • Ekspercką wiedzę o najnowszych regulacjach prawnych w 2017 r. dotyczących podatków
 • Wykładnię stosowania przepisów prawa prof. Witolda Modzelewskiego - najbardziej znanego specjalisty prawa podatkowego w Polsce
 • Zalecenia, jak nie wpaść w przestępczą pułapkę VAT i ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej
 • Rozwiązania pozwalające zabezpieczyć firmę przed przypadkowym powstaniem nielegalnych transakcji i błędów w rozliczeniach podatkowych
 • Zdiagnozowanie ryzyk podatkowych w Państwa Firmie w ramach konsultacji z ekspertami Instytutu Studiów Podatkowych
Terminy
Brak wolnych miejsc

17 maja 2017 r. (środa)
Poznań - Hotel Mercure Poznań ul. Roosevelta 20

Brak wolnych miejsc

29 maja 2017 r. (poniedziałek)
Warszawa - Hotel Mercure Warszawa ul. Złota 48/54

Zapisz się online

2 czerwca 2017 r. (piątek)
Kraków – Hotel Galaxy ul. Gęsia 22A

Zapisz się online

21 czerwca 2017 r. (środa)
Wrocław - Hotel Scandic Wrocław ul. Piłsudskiego 49/57

Zapisz się online

26 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
Sopot – Hotel Haffner Sopot ul. J.J. Haffnera 59

Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi:
110 zł + 23% VAT od osoby
(Konferencja w Warszawie 150 zł + VAT)
W ramach opłaty autorskie materiały i wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych, przerwy kawowe i lunch

Pobierz formularz zamówienia
Agenda
 • 9:30 – 10:00
  Rejestracja Uczestników – powitalna kawa
 • 10:00
  Otwarcie Konferencji, słowo wprowadzające
 • 10:15 – 11:15
  Sposoby zabezpieczenia przedsiębiorcy przed ryzykiem nieświadomego popełnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych – zmiany w Kodeksie karnym” - wykład prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego
 • 11:15 – 11:45
  „Mechanizmy kontroli biznesowych” - Bogdan Zatorski ekspert Sage
 • 11:45 – 12:15
  Przerwa kawowa, konsultacje doradców ISP -strefa ekspercka
 • 12:15 – 12:30
  „Problematyka odpowiedzialności karnej księgowych w świetle obowiązujących przepisów prawa” - Grzegorz Błażejczyk Redaktor Naczelny Grupy Inforlex (oprócz Poznania)
 • 12:30 – 13:30
  „Nowa rzeczywistość prawno-podatkowa w 2017 r. – VAT, CIT bieżące problemy praktyczne, rekomendacje dla księgowych” – eksperci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych
 • 13:30 - 13:45
  „Pakiet ochrony podatkowej – odpowiedź na zmieniające się otoczenie podatkowe i rosnącą odpowiedzialność osobistą zarządzających” - Tomasz Gaj Prezes Risk-Partner
 • 13:45 – 14:15
  Lunch
 • 14:15 - 14:45
  Narzędzia ułatwiające poznanie i stosowanie prawa podatkowego - odpowiedź na zmiany w prawie podatkowym i karnym” - prof. ALK,dr hab. Przemysław Polański, C.H. Beck (Kraków 14:15 – 14:45)
 • 14:45 - 15:45
  „Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym” – eksperci Instytutu Studiów Podatkowych
 • 15:45 - 16:00
  Podsumowanie Konferencji

Przedsięwzięcia towarzyszące:
Strefa eksperta: bezpłatne konsultacje prawno-podatkowe ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych oraz stoiska informacyjne Organizatora i Partnerów

Organizator:
Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie, Oddziały Instytutu w Katowicach, Poznaniu i Krakowie

Partnerzy Konferencji: CH Beck Inforlex Risk Sage

Patronat: Pracodawcy RP

Patronat medialny: Infor.pl BISP

Wykładowcy
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 23 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 20 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 13 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 33 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
Mariusz Unisk
Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 0992. Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego. W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.
Jacek Pyssa
Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Krzysztof Radzikowski
dr Krzysztof Radzikowski – Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 10107). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo), zaś w 2001 r. – także z wyróżnieniem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek: stosunki międzynarodowe). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytowych i doradczych. W 2004 r. uzyskał licencję doradcy podatkowego. Dr Krzysztof Radzikowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w czasopismach prawniczych. Jest także autorem i współautorem wielu publikacji o charakterze specjalistycznym, a także recenzentem wydawnictw naukowych.
Krzysztof Radzikowski
Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (InternationalFiscalAssociati on). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną.
Krzysztof Radzikowski
Wojciech Safian – Wice-Dyrektor Oddziału ISP w Poznaniu, szef Zespołu Audytu Podatkowego, Doradca podatkowy nr wpisu 12914. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe Human Resources na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz kurs rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Toruniu. Prelegent i wykładowca na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedzialny głównie za przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, a także za sporządzanie opinii prawnopodatkowych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT.
Krzysztof Radzikowski
Marcin Szymocha – Doradca Podatkowy nr wpisu 12870. Dyrektor Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od maja 2012 r. pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Wcześniej pracownik kancelarii adwokackiej. Do jego obowiązków należy kierowanie pracą Oddziału, obsługa sporów podatkowych, bieżące doradztwo, udział w audytach podatkowych. Autor licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytut Studiów Podatkowych, Dzienniku Gazecie Prawnej). Specjalizuje się w tematyce opodatkowania rynku nieruchomości m.in. podatkiem od towarów i usług, podatkami dochodowymi, podatkiem od nieruchomości.
Krzysztof Radzikowski
Jarosław Włoch – radca prawny, Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.